Nguyên Long Chương 1-1

 Dịch: Sói già đơn độc


Nguồn: Bạch Ngọc Sach


***


"Hang sói, Hang sói, Độc Lang đã nhảy dù! Nhắc lại, Độc Lang đã nhảy dù!"


"Hang sói đã nhận được!"


"Hang sói, hang sói, mau thả kho trang bị, nhắc lại mau thả kho trang bị!"

"Hang sói đã nhận được!"


...


"Đi tìm ta, giết chết ta! Đi tìm ta, giết chết ta!"


Giọng nói quen thuộc lại xuất hiện trong đầu. Ánh mắt của Độc Lang dường như lại nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp động lòng người.


...


"Hang sói, tín hiệu của Độc Lang đột nhiên biến mất! Nhắc lại, Tín hiệu của Độc Lang đột nhiên biến mất!"


"Hang sói, tín hiệu của kho trang bị đã biến mất! Nhắc lại, tín hiệu của kho trang bị đã biến mất!"