Momoiro MeloikNội dung truyện Momoiro Meloik: 
Chuyện nói về tinh yêu ! Đại khái là thế :)) em gái, loli, oni-chan, love, comedy, bựa, bệnh, khắm, siscon

Chuyện nói về tinh yêu ! Đại khái là thế :)) em gái, loli, oni-chan, love, comedy, bựa, bệnh, khắm, siscon