Truyện nội tôi toàn kể chuyện bựa
Cảm động và Thương đứa cháu không ngủ được, ông nội kể truyện cổ tích cho cháu nghe. Và từ đó những câu truyện xuyên tạc được bắt đầu… =)))
Nội Tôi Toàn Kể Truyện Bựa là bộ truyện tranh kể về ông nội, cháu trai, và những câu truyện dị hợm do ông nội tự sáng tác. Truyện dị ở đâu, bựa thế nào, mời bạn tự tìm hiểu trong thế giới tưởng tượng rất hấp dẫn do ông nội nghĩ ra. Và việc bật cười trước những câu truyện này cũng là việc rất đỗi bình thường vì nó quá… bựa…

Cảm động và Thương đứa cháu không ngủ được, ông nội kể truyện cổ tích cho cháu nghe. Và từ đó những câu truyện xuyên tạc được bắt đầu… =))) Nội Tôi Toàn Kể Truyện Bựa là bộ truyện tranh kể về ông nội, cháu trai, và những câu truyện dị hợm do ông nội tự sáng tác. Truyện dị ở đâu, bựa thế nào, mời bạn tự tìm hiểu trong thế giới tưởng tượng rất hấp dẫn do ông nội nghĩ ra. Và việc bật cười trước những câu truyện này cũng là việc rất đỗi bình thường vì nó quá… bựa…