Truyện Love riron


Manga hài bựa giáo dục tán gái dành cho F.A . đúng với cái tên thuyết tình yêu xuyên suốt cốt truyện là một hồn ma cao thủ tình trường truyền đạt kinh nghiệm tán gái cho thanh niên khăn giấy lâu năm.
nét vẻ đẹp và khá giống bakuman.
Xin nhắc lại manga khuyến khích cho thanh niên Fa đọc để có kinh nghiệm tán gái

manga hài bựa giáo dục tán gái dành cho F.A . đúng với cái tên thuyết tình yêu xuyên suốt cốt truyện là một hồn ma cao thủ tình trường truyền đạt kinh nghiệm tán gái cho thanh niên khăn giấy lâu năm. nét vẻ đẹp và khá giống bakuman xin nhắc lại manga khuyến khích cho thanh niên Fa đọc để có kinh nghiệm tán gái