Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 5: Chia tay

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 5: Chia tay


Giờ thì em đã hiểu vì sao chị em thích tập yoga, uốn dẻo, thể dục nhịp điệu các kiểu... :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 5: Chia tay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.
Nguồn: www.truyenhan.com