Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản

Mặc dù sinh hiện nay đã 31 tuổi (12/6/1982) nhưng Anri Sugihara vẫn là một trong những gravure idol được hâm mộ nhất tại Nhật Bản. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003, cho đến nay, những hình ảnh gợi cảm của cô luôn khiến cho các fan hâm mộ bị hút hồn khi thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí nổi tiếng của Nhật. Ngoài ra, các bộ ảnh cũng như video gravure của cô cũng luôn nhận được nhiều hưởng ứng từ các fan hâm mộ:
Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 10
Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 26
Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 1

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 2

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 3

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 4

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 5

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 6

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 7

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 8

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 9

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 11

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 12

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 13

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 14

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 15

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 16

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 17

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 18

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 19

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 20

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 21

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 22

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 23

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 24


Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 25

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 27

Anri Sugihara: Mỹ nhân không tuổi của Nhật Bản 28

Nguồn: gamek

Mặc dù sinh hiện nay đã 31 tuổi (12/6/1982) nhưng Anri Sugihara vẫn là một trong những gravure idol được hâm mộ nhất tại Nhật Bản. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003, cho đến nay, những hình ảnh gợi cảm của cô luôn khiến cho các fan hâm mộ bị hút hồn khi thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí nổi tiếng của Nhật.